Den andra divisionen, Ivar Blå, valde en amerikanskinspirerad tecknad hund som sin divisionssymbol. Till en början försåg man flygplanen med denna hund som snabbt fick namnet Bonzo. På flygplanen var Bonzo enligt uppgifter målad i gult men den före detta Fältflygaren på F 9 (flög på samtliga divisioner) på flyghjälmarna kom att måla Bonzo i blå färg. Bonzo levde vidare efter flottiljens nedläggning och då var ett märke för Säve Basen under först F 7 och sedan F 10

Chefer 2.divisionen

Kapten Sven Uggla (400701-420427)
Kapten Harald Werneman (420427-420713)
Kapten Lennart Peyron (420713-431001)
Kapten Kjell Lagerström (431001-440501)
Kapten Olof Ahlström (440501-450501)
Löjtnant Gustaf Langeén (450501-480101)
Major Gösta Eriksson (480101-480501)
Kapten Gustaf Langeén (480501-520501)
Löjtnant Kjell Wester (520501-551003)
Löjtnant Lars Lidberg (551003-571001)
Löjtnant Karl-Henrik Lindespång (571001-580930)
Löjtnant Lars Söderberg (581001-590430)
Löjtnant Karl-Henrik Lindespång (590501-650930)
Löjtnant Nils Rönnberg (651001-660515)
Löjtnant Uno Eriksson (660516-661001)
Löjtnant Per Sundblad (661001-670315)
Löjtnant Lars-Åke Hallgren (670315-680630)

Divisionschefen Kapten Sven Uggla äntrar sin J 11

J 22A får hjälp ur bergshangaren av manskapet fram till divisionens platta
Notera det vita bandet runt kroppen 

Intressant bild som visar piloter som gör reklam för flygdagen 1947 och piloten närmast är ingen mindre än Kurt Klausson (Still going strong) och notera även divisions märket vid stänkskärmen

Flygtekniker Bertil Svernhagen vid en J 29

Fk Ulf Jäberg i sin J 34

Gruppfoto vid J 29
IVAR Blå" från avslutad GFSU:3 våren 1955. Från vänster: Ffl.2 Sten Ekstrand, Ffl.2 Lennart Dahlgren, Ffl.2 Sune Söderholm, Ffl.2 Bertil Skogsberg, Ffl.2 Bengt Karlsson, Kn Kjell Vester (flygstyrkechef), Ffl.2 Bertil Stadin, Lt Lars Lidberg (lärare), Ffl.2 Rolf Larsson, Ffl.2 Lars-Erik Englund (senare i livet Gen.lt och Chef för Flygvapnet), Ffl.2 Torsten Danielsson, Ffl.2 Börje Andersson, Ffl-2 Assar Arvidsson, Ffl.2 Anders Bengtsson (lärare), Fk Karl-Henrik Lindespång (lärare), Ffl.2 ??? Lövgren (lärare) samt Lt Thomas Trotsman (lärare)

 

FF Bertil Skogsberg

HM Konungen Gustav VI Adolf talar vid invigningen av den nya berghangaren den 15 maj 1955. Till vänster flottiljchefen Arthur Åhmansson

Vpl ur 2:a div inför ledighet

Två vpl i sin förläggning

Kjell Wester framför en J 29 . Bilden tagen på F 16 där Ivar blå låg baserad under en krigsmaktsövning

En smått unik färgbild från Bunge och två vpl  som håller på med propellern på J 8 år 1940

Kompaniet är uppställda inför dagens flygningar från F 15

Flt. Bertil Svernhagen till vänster och Juppe (Bengt Berg) till höger vid flygbalen 1950

Vpl ur kompaniet vid en skarpskjuting i Björlandaskjutfält

1.fte.fpl Gunnar Rahm

1.fte.fpl Hardar Pettersson 

Olof Ahlström

Fighting face av divisionschefen och löjtnanten Gustaf Langeén som ålades ansvaret för taktikutvecklingen med J 21 vid 2.divisionen 1946

Kjell Wester

Centrala tillsynsverksamheten som slutfört 100:etillsyn av J34. Huvuddelen av personalen central tillsyn i Nya Berget den 2 januari 1968. Chef : Verkmästare Stellert Teknikerna Törnqvist, Janhag, Nilsson, Edvardsson, Karlsson, Gotfridsson, Pettersson, Hansson, Sundberg , Svensson och Montör Andersson samt Värnpliktige: Stridh, Rodesten, Vängstedt och Essman

 Kapten Karl-Henrik Lindespång och Fänrik Lars Bandling. Bilden troligen tagen på 2:a Div