HKH Kronprins
Gustav Adolf
överlämnar Flottiljens fana till Flottiljchefen Magnus Bång måndagen den 13 oktober 1941

 

                        F 9 historia

Den 28 Febuari 1940 beslutades det att två flygflottiljer skulle sättas upp ! F 9 var en av dom och F 10 var den andra flottiljen sattes upp den 1 juli 1940 på Barkarby. Den första flottiljchefen blev Magnus Bång  Första flygplanen var J 8(A) som var stationerade på Gotland som tillhörde 2 Div liksom J 9 som tillhörde 1 Div . År 1941 avlöste J 11 både J 8 och J 9 Till en början flög man från F 7 Såtenäs! 1:a divisionen var baserad på F 7 medans 2:a division med J 8(A) var basedad på Torslanda. 13 mars 1941 beslutades att sätta upp 3:e divivsion under ledning av Löjtnant Harald Werneman och måndagen den 16 Juni 1941 på började F 9 som samlat förband sin slutliga basering på eget fält.
Måndag den 13 oktober överlämnades F 9 fanan av Kronprins Gustav Adolf till Flottilj chefen Överstelöjtnant  Magnus Bång  under högtidliga ceremorier

 

Nedläggningen av F9

 30 juni 1969
 

Måndagen den 30 Juni 1969 var Kungliga Göta Flygflottiljs sista dag!
Bland dom inbjudna gästerna var första F 9 chefen Magnus Bång plus andra F 9 veteraner som såg på när när Ulf Cappelen Smith marscherade fram till Chefen för Flygvapnet, Stig Norén och överlämnade F 9 fanan !
Förbandet blev den första flygflottiljen som lades ned helt  i Flygvapnet och början till slutet för Flygvapnet

Överste Ulf Capplen Smith marcherar med flottiljadutanen Bertel Bewe bort till Flygvapenchefen Stig Norén för överlämna F 9 fanan och sätta punkt för Göta Flygflottilj

                                                           Avslutningsmiddagen i matsalen 

Torsdagen den 27 april 1968 flög man i samlat förband med alla 3 divisioner plus en stabsrote över Götebrog och man kom söder över för flyga längs med Avenyn för sedan landa på F 9

Transalte

Flag Counter

                          Efterlysning


Har du foton eller andra saker som på ett eller annat sätt är relaterat till F 9 och vill säkerställa att deras historiska värde  så tar jag gärna emot dem för ett framtida F 9 museum
Det kan röra sig om fotografier, märken, kläder eller pilotsaker, ja allt som har F 9 att göra så är det av intresse för framtida forskningar och utställningar
Allt är av intresse

Så hör gärna av dig på epost & Mobil
gotaflygflottilj@telia.com / 0708141659

Webmaster : Magnus Billestedt