R91 Förklaring
Från 1956 grupperades troppen vid den efterhand delvis utbyggda platsen vid Jonsered Råhult
Grupperingsplatsen byggdes ut med 2 värn för indikatorvagn/radio och kragg. Radarledarna var oskyddat placerade
När radarbilenlänkades till Lfc W2 via bredbandslänk RL-61 benämndes stationen med FAR-singalen "Svalan" och vid talrappotering eller strsledning från platsen R91/72 användes benämmningen "Flugan"
I samband med nedläggningen av F 9 1969 ändrades förbandsnummer till R72.rrto med F 7 som ansvarig för förbandet
Info via :Boken Kalla krigets luftförsvar av Bernt Törnell & Alf Kling

 

Foto från Ingemar Andersson  som var motorskötare på R91  1968 strilkompaniet F 9