Rivning av 1:a div hus ute på plattan. Foto Per Lindquist

Gamla Flottiljvakten
Gamla Flottiljvakten

Innan berghangaren stod helt färdig 1943 fick uppställning och tillsyner ske i trähangarerna. Bilden är från 3.divisionens trähangar med en J 22 till vänster och en J 11 till höger

Lite unik bild som jag fått av Bosse Darsenius som bodde på flottiljen i sin ungdom. Det fanns 13 bostäder fördelade på fyra radhus och en villa. Vi var väl under 60-talet ca 25 barn/tonåringar som bodde där

Baksidan av sjukhuset på flottiljen

Säkmat

Vägen ner mot Flottiljvakten och fordonsgaraget i fonden

Avd 6 och till höger är målarverkstaden

Vägen in till skogsbarackerna

En av dom tre skogsbarackerna som var bostad åt vpl piloter när F 9 byggdes upp

Instruktionsverkstaden

4:e divisions förläggning

Underofficersmässen och till höger en bit in i skogen låg Kadettförläggningen som är tyvärr riven

snett bakom Underofficersmässen mot bana 22

Pigholken som denna byggnad kallades var tjänstebostad för kökspersonalen på F 9

Bakom avd 6
Bakom avd 6

2:a Divisions förläggning

1:a divisionens förläggning

Huset på bilden fanns Avd 9 ( Mob och personal )..Stigen till vänster(suckarnas gång) leder ner till 4:e kompaniet

Gamla hederliga markan som alla soldater älskade oavsett vapenslag

Matsalen och markan

Bild från vintern 1947. Sjukhuset till vänster och bakom på en kulle låg kadettförläggningen.Till höger om sjukhuset ligger 1:a divisions förläggning och höger om det ser man 2:a divisions förläggning

1:a divisions förläggning i fonden! Till höger 2:a division och längst till vänster del av sjukhuset och uppe i skogen ser man en bit av Kadett förläggningen plus man kan se en skymt av 3:e divisions förläggning

Kommentar är överflödig. Foto Per Lindquist

Färgbild på Flottiljvakten från någon flygdag

Flottiljvakten år 1944

Flygtjänstbyggnaden vid nya berget

F 9 med gamla berget i fonden

Västra utfarten till Nya berget

Inne ifrån en av Skogsbarackerna

Korridoren i Sjukhuset

Köket i Sjukhuset

Vägen in till gamla hundgården mellan räddningstjänstens garage och Säkmat

Skolbyggnaderna

Underofficersmässen där en å en annan  grogg har svepts

Inne från 1:a divisions bergshangar

1.a divisiones ingång 

Inne från en av skogsbarackerna. Sture Brodén´s namn på ett skåp där han hade sin dykutrustning. Han tillhörde 3:e kompaniet

Räddningstjänstens garage

Inne i instruktionsverkstaden med kontor en trappa upp

Skolbyggnaderna fungerade under hela F 9-tiden som sådana. Den större av dem rymde också fotoavdelning (flottiljfotografen) arkiv och filmsal samt "briefingsal, Den mindre innehöll lektionssalar bl a för värnpliktiga efter inryckningen, flygplanidentifiering för fältflygare och frivilligverksamheten (luftbevakare och lottor) Den fungerade också temporärt som officersmäss då man renoverade den ordinarie

Officersmässen

Ett av rummen i Pigholken ! Tänk om väggar kunde tala ! Eller vill man verkligen det ?

Officersbostaden var ett hus åt besökande officerare

Kanslihuset

Dammen uppe vid Kanslihuset! Det var resultatet av värnpliktigas vapenfria tjänst

Gymnastiksalen ! Som skall restaureras helt och hållet

2:a divisionens förläggning står tom och öde

Högst upp på övervåningen i 1:a divisionens förläggning

Korridoren på ett av 1:a Divisionens förläggning

1:a divisionenes flygtjänstbyggnad(Riven) och ingång till bergshangaren

3:e Divisions platta står helt öde

Till vänster vid officersmässen ligger denna byggnad som var bostad för besökande underofficerare

Den fina ingång till Officersmässen. Som nu är i Volvos ägo

Vägen till sjukhuset som man ser till höger och till underofficersmässen plus Kadettförläggningen (Riven)

År 1966 påbörjades byggnationen av ett nytt trafikledartorn på F 9 vilket kunde tas i bruk först efter det att beslutet fattats att lägga ned flottiljen

TL tornet med kanslihuset

1:a Division och 2:a divisions förläggningar

2:a division till vänster och 3:e division (Riven) förläggning till höger