Haglindgruppen 1955-1959

Det tog närmare ett år från att det F 9 fick uppdraget att sätta samman Flygvapnets offciella uppvisningsgrupp med J 29 innan den blev välkänd och etablerad till fullo och till våren 1955 var det dags . Flottiljen hade fått J 29F och 1.divisionen valdes ut som den divisionen som skulle få sätta upp uppvisningsgruppen och chef blev Per Haglind 

Haglindgruppen sista besättning 1959. Från vänster Ff Rolf Gustavsson,Gruppchefen Per Haglind, Gunnar Johansson och Tore Danielsson sittandes på Per Haglinds J 29F Ivar Röd Rudolf

Haglindgruppen startar från bana 33/15

Per Haglind i sin J 29F Röd Ivar R och okänd förare i J 29F Röd V i en vänstersväng 

1955 års Haglindgrupp framför J 29F Röd Rudolf . Från vänster finns följade piloter, Sten Heimer, Per Haglind (Gruppchef) Bengt Norlin,Bo Carlsson

Kapten Per Haglind

J 29F  Röd H på Torslanda i samband med Aeroklubbens 40-årsjubileum den 31 augusti 1958