F 9 veteraner

Sten Heimer till vänster var en av piloterna i Haglindgruppen, tillsammans med Åke Hall som är en av författarna till det eminenta böckerna "F 9 Kungliga Göta Flygflottilj & Vingat vapen över Göteborg"

Vermästare Ingemar Karlsson, Elmästare Lars Danielsson Flygtek. Hadar Pettersson,  Förvaltare Erik Wåhlin och Flygtek. Knut Persson

Erich Estulf som debuterade som författare i 90-årsåldern signerar här sin bok "Från Albatros till Viggen" (Svenska Vingar 2) vid F 9-kamraternas träff i maj år 2000.

CF 9 Ulf Cappelen-Smith tackar Förvaltaren Sven Edstam och i mitten ser vi Roy Muchow

Två veteraner på F 9 under samspråk på 1:a Divisionsplatta med J 34 i bakgrunden. Till vänster Kapten Sten Heimer och förvaltaren Sven Edstam

Tre F 9 veteraner. Från vänster, Flygtekniker Hadar Petterson , Åke Hall civilanställd mekaniker/tekniker på flygverkstaden och expert på engelska hydraulsystem (J 34) och Styrbjörn Ericson Flottiljfotograf

Den legendariska Förvaltaren Sven Edstam .Vid någon flygdag på F 9

Förvaltaren Sven Edstam var och blev en legendar i F 9 historia. Han var med redan vid flottiljens tillkomst och uppsättning på Bunge och var som stationsavdelningschef vid 1.divisionen/kompaniet med fram till nedläggningen 1969

 

Hilding Bennegård

Han gjorde en lång resa i Flygvapnet och började som mekaniker och efter det blev han chefsmekaniker på Ivar Blå
Men han ville annat så han gick flygutbildning på F 5 och fick sina vingar och blev Furir
En av turerna med en J 22B (22163) Blå F slutade med motorstörning och sedan totalhaveri nordväst om Säve . Hilding klarade sig från skador men J 22 blev skrot
1948 gick han officersutbildning med lyckad examen och sedan under Vampire tiden flög han nästan hela tiden på Ivar röd
J 29 tiden började han flyga på Ivar gul där han blev Löjtnant sedan blev Divisionschef och flygstyrkechef mellan maj till oktober 1955
Hilding blev Flottiljadjutant och Baschef och fick majors grad fram till slutet för F 9
Efter nedläggningen av Flottiljen blev han baschef för Sävebasen som tillhörde då F 7
och han fick graden Överstelöjtnant
Värt att notera att Hilding gjorde den första F 9 boken " Kungl Göta flygflottilj 1940-1969 " år 1975

Sven Edstam blir tackad av Bengt Järkenstedt, Kan nämnas att Bengt Järkenstedt var den första piloten i världen som sköt ur sig med katapultstol från ett serietillverkat flygplan,J 21A-1 ( 21199 ) Detta skedde utanför Marstrand efter en kollision med en J 22B ( 22175 ) Även J 22 piloten klarar sig genom att hoppa och rädda sig med fallskärm

Eltekniker Leif Alenäs

Flygplanstekniker Jan Svisse Svensson

Flygplansmästare Waldemar Lundberg

Åke Hall & Sten Heimer
 


Från vänster Flygtek. Lars Larsson ( Skånelasse )
Förvaltare Erik WåhlinBengt Järkenstedt


fplm Waldemar Lundberg, verkmästare Ivar Carlson som gick under namnet "Bocka Kalle" och var en legendar i FV.
Han var f ö den förste verktadschefen på avd 6
Och Sven Edstam

Flottiljfotografen Styrbjörn Ericson

förvaltare Ferdinand Lindgren år 1958

Övlt Hammarén

Kapten Olof Alhström

Trupputbildare Öfu Oredsson

Gunnar Alsén (Fdir)

1.Verkmästare Erich Estulf

ffl Bengt Norlin
Haglindgruppen

Förv Eric Wåhlin

Gösta Edwards

Bengt Chappa Bengtsson

Fdir Harro Kolb

ffl Lars Åke Hallgren

Lt Rolf Gustafsson

Sten Heimer
Haglindgruppen

Trafiklkedaren Nils Olmin

VM k.Carlsson , Alias Bocka Kalle som var en legend i Flygvapnet.

Kn,Karl Henrik Lindespång