Unik bild på J 9 vid Roma Kloster under neutralitetsvakten 1940(Aug-Sep)
 

Ground loop skedde rätt ofta med alla flygplan och här är det Ivar röd 12 som har råkat ut just för detta på F 21 Kallaxhed ,Notera vinterkamouflaget

J 22 Ivar Röd Bertil 

Fin bild på J 22A Ivar Röd Filip 

J 21A Röd Harald vid  Flygverkstaden

J 21A Röd Gustav

F 9,s Hkp 3 lämnar F 9 för sista gången 1969-02-14. Besättningsmedlemmarna är: Bert Andersson,Assar Ottosson, och Bengt Abrahamsson

J 9 ur 1.divisionen på Roma Kloster

Välkänd bild på J 11(2545) med Svante Nordqvist vid spakarna ovanför Värnen

J 22B Röd Martin (troligtvis 22140) som totalhav 1945-07-09

J 21A Röd Tore

Lt Hilding Bennegård framför J 28B år 1951

Eltekniker Planbäck byter radio på     J 29F ( 29592 ) Sommaren 1960

1955 års Haglindgrupp framför J 29E Röd Rudolf . Från vänster finns följade piloter, Sten Heimer, Per Haglind (Gruppchef) Bengt Norlin,Bo Carlsson

Två av Haglindsgruppens J 29

Haglindgruppen tränar över F 9 med sina J 29F

Fyllning av syrgas på J 29 Tunnan röd Johan under krigsövning

J 29E på 1 divisionens platta

J 29E ur 1 Division med en Sk 16 lite längre bort

 Ivar-14 (34062) flygtiden 809 tim

Ivar-38 (34095) Flygtid 887 tim

Ivar-69(34021) Flygtid 1266 tim

Ivar-04 (34011) Flygtid 1130 tim

Ivar-10 (34029) Flygtid 1184 tim

Blandad divison på Ivar Röd strax innan nedläggningen av flottiljen 1969 

Notera att noshjulet har vridit sig runt så det är bak och fram

J 34 Röd Ivar 06 vid sjöbobasen

En av Divisionens J 9 framför en hangar på Bunge flygfält         

Ivar röd 14 Kiruna och första divisionens J 11 var troligtvis dom enda på F 9 som hade vinterkamouflage på sina J 11 och vissade hade anropssiffror målade i rött

J 11 Ivar 19 (2524) på besök hos F 1

J 21A och närmast är det Knarren och sedan Pilen på divisionens platta

Tidningsutklipp från Mars månad 1951. J 28B         ( 28153) Röd S

Hkp 3 flyger lågt över F 9 innan man tar farväl. Notera polisbilarna i bakgrunden

J 11 på Storsjöns is

J 22B Ivar Röd C

Ivar Röd C J 22B uppstatt för troligtvis inskjutning av akan på Säve fältet

J 22A F 9-13 (22139) på F 9 och i bakgrunden ser man 22118

Bogsering av J 21 Röd Rudolf med Willys Jeep. Intressant att se bogserstångens infästning och att bogseringen skedde "bakvänt

J 21A1 med vpl

J 28B på 1:a divisionens platta. På 2:a divisionens platta ser man några J 21:or och dom började byta sina 21:or i April 1950

Flygförarna på Ivar röd vid en J 28B, Hösten 1951. Från vänster fältflygare (ffl) Erik Olsson, ffl Gunnar Johansson,Fänrik Sten Heimer, ffl Egon Svensson/ Regefalk,ffl Robert Gustafsson,ffl Rolf Nilsson,ffl Bo Carlsson,Kapten Curt Winker, Löjtnant Hild Bennegård,Löjtnant Rolf Eriksson,ff Göran Andrée. Notera den moderniserade divisionssymbolen

J 28B Bertil röd (28111)

En fyrgrupp som tränar ! Och sedermera bli känd som Haglindgruppen

Rote J 29E ur 1.divisionen under stigning över Västerhavet efter start från Säve

Sommaren 1950 ombeväpnade man till J 29A Första J 29A som kom till F 9 var 29158 Blå Adam . Antalet J 29 or på F 9 var 162 under 1952-1962 Här är det Röd Adam(Haglindgruppen) som landar på F 6

J 29 Röd Martin

Generalmajor Ingvar Berg framför J 29 Röd Ivar

Under 1961 började man ombeväpna F 9(Ivar Blå) med J 34 och alla divisioner var omväpnade 1962. Man planerade med att F 9 skulle få alla J 35B från F 18 runt 1966 som i sin tur skulle få J 35F. Men så blev ikke fallet som vi vet .Antal J 34 på F 9 var 70 (varav 4 st fanns på F 14) mellan 1961-1969 som reserv

Ivar 13 (34007) efter ett smärre landningstillbud på F 9 1965
Flygtiden slutade på 895 tim efter nödlandning på F 4 samma år

Manskap vid J 34 på Sjöbobasen