Övriga flygplan på flottiljen skötte Andra division & kompani om och dom stod för det mesta i dom gamla trähangerna mittemot plattan 

F 9 segelflygplan Se 104 ( DFS Weihe A-3 )

Tp 91 (Saab 91A Safir) med serienummer 91119 och anropssignalen "Ivar 19" tillhörde F 9 en tid i början av 1950-talet

Tp 91 på besök hos F 10

Här en bild på motorbyte på en J 11 vid avd 6 motorverkstad. Notera M på propellerväxelhuset som indikerar att just den motorn modifieras för köras på Mineralolja. Stod det R så indikerades att motorn kördes på ricinolja

En fin bild på en tidigt märkt Sk 16

Sk 16 1 (16101) och bakom kan man se en B 17-21 och den andra gulmålande Sk 16-2 (16102)

C FYL beordrad övning den 1/2 1968. På båren 1:ff Persson bårbärare främst: flygtekniker Assar Ottosson i flyghjälm flygtekniker Bengt Abrahamsson i helikoptern ingenjör Berth Andersson.

Stabens J 21A1

Motorinstallationen på en J 21A1

B 4 (703) F9-75 som användes för målbogsering och antalet var 5 som flögs mellan åren 1941-1947. Just denna B4 havererade vid Rinkaby flygfält 1944-08-17

 B 5 var till antalet 6 st på F 9 var av 3 var för målbogsering och 3 var för allmän flygträning och instrumentflygutbildning! Fanns på alla 3 divisionerna. Just denna B5 (7007) hade Dubbelkommando

En mycket intressant bild av en Sk 25 Bestmann och Sk 12 Stieglitz i trähangarerna på F 9... Jo, båda planen är garanterat F 9-märkta... Helt säkert! SK 25 är märkt med 216

Hösten 1968 kunde man på F 9 se fullt flygdugliga J 34 Hawker Hunter uppställda i väntan på skrotning

Dyster bild från skroten på F 10 1971
J 34 10 (34029) tillhörde 1 divi on och dess flygtid stannade på 1184 tim

Flottiljens ena Sk 50(5040), F9 40 med två glad flyglottor. Just denna Sk 50 finns bevarad på Trollhättans flygplats "Malöga" och skall göras flygdugligt skick 

S14 (Storken) år 1950 (Ej flottiljens egna)

Intressant bild som visar en av flottiljens B 5:or , Just denna individ (7074) kolliderade med marken c 2 km SV Gräfnäs varpå besättningen omkom, året var 1947

Sk 12 med några av flottiljens segelflyg. Utanför dom gamla trähangarerna