1958 års Flygpojkslägrer ute vid Åleviken i Björlanda
flygpojksledare var fältflygare Rolf Larsson och Gösta Edwards

Denna bild från Flygvapnets sommarläger 1958 på F 9 visar deltagarna inför luftdopet med Sk 16 där flygpojksofficeren, löjtnant Gösta Edwards, den 28 juni instruerar förväntansfulla ynglingar. Grabben längst till vänster i rutig skjorta som tittar in i kameran är Åke Hall och kunde väl då aldrig drömma om att han närmare 50 år senare skulle bli den som kom att dokumentera flottiljens historia i två uppskattade böcker - F 9 Kungl. Göta flygflottilj - människor,miljöer,maskiner och Vingat vapen över Göteborg

I väntan på luftdopet assisterar fältflygaren Rolf Larsson th näste pretendent

Oavsätt vapenslag så har så gott som alla Vpl fått sätta upp tält ! En försmak för dessa gossar vad som väntar lumpar livet om några år

.Fältflygaren Rolf Larsson sittande med flygpojkar

Sk 16 med fältflygare Jan Bengtsson plus några flygpojkar som väntar förväntantsfullt på sin tur

Underredet på J29 med några flygpojkar vid 1:a Divisionen

Stationstjänsten - här vid 1:a divisionen - var för de flesta flygpojkarna ett intressant inslag

Friluftsliv med lägerbål vid Bohuskusten - ett minne för livet....

Efter tältet satts upp så väntas fördelning av tältplatser i tältet

I tålig väntan på luftdopet

Utspisning på militärt vis

Sol och salta bad vid Åleviken i Björlanda