Bilder från olika F 9 Kamratförenings träffar genom åren

Inför F 9 förestående nedläggning hälsar fanjunkare Ragnar Berggren och förvaltare Sven Edstam (vid projektorn) personalen vid 1.divisionen/kompaniet välkomna till en träff där man beslutade att kompaniets personal en gång om året skulle träffas för att hålla kontakten och umgås under gemytliga former. Småningom utvecklades träffarna till att omfatta alla som i någon form verkat vid flottiljen. Bilden är från den första träffen som blev embryot till "F 9-Kamraterna

Fanjunkare Ragnar Berggren, Förvaltare Eric Wåhlin, Ingenjör Helmer Scotte, Flygtekniker B S Carlsson, Överstelöjtnant Gustaf Langeen, Förvaltare Ferdinand Lindgren, Major Hilding Bennegård, Överste Magnus Bång, Verkmästare Fredrik Röjmyr, Direktör Yngve Kullenberg, Förrådsförman S Bengtsson, Flygläkare Axel Larsson, Flygtekniker Karl Erik Hägglund, Verkmästare Nils Persson, Flygplanmästare S R Stellert, Fanjunkare Hans Sjögren, Flygtekniker Valter Hansson. Detta är en del av den personal som började sin tjänst vid F9 den 1 juli 1940 och nu 28 år och 365 dagar senare tar adjö till Kungl Göta Flygflottilj. Du kanske undrar varför det finns en direktör med i samlingen. Mannen iklädd fluga är Yngve Kullenberg som startade sitt byggföretag 1940 och hans första uppdrag blev att bygga F9;s kanslihus. Därför har han en given plats bland veteranerna

F9 träffen 1989

Här en bild från F9-träffen 1989. Tre före detta F9:are bjuder på Super Show det är från vänster Elmästare Lasse Olsson som blev lärare på FTS samt Majoren Ingemar Karlsson kom också att hamna på f.d. F14 som lärare i bastjänst samt Flygtek. Axel Färnström även han blev lärare på FTS Halmstad. Mitt i bilden syns Hadar Pettersson som skrattar gott bakom honom Tommy Årman

Ännu en bild från träffen 1989. Från vänster Elmästare Lasse Olsson Major Hilding Bennegård Fanjunkare Sven-Gunnar Svensson samt fanjunkare Yngve Olsson men kallades MobbOlle

Från vänster Major Ingemar Karlsson Fanjunkare Sven-Gunnar Svensson i soffan från vänster Flygteknikerna Axel Färnström och Nils Oskarsson

F9 träffen 1998 som hölls i matsalen 

Ytterligare en bild från 1998 som visar det stora deltagareantalet ca. 130 st

Bild från F9-träffen 1998 tagna av Elmästare Lars Danielsson 2:a komp

Detta året kom det faktiskt några damer som jobbat på F9 , Damen i rött är Birgitta Shalin och i svart är okänd plus fanjunkare Olof Falemar. Även denna bild har Lars Danielsson tagit

Denna bild är också från 1998 till vänster flygtek. Serny Andersson 1:a komp. och till höger flygtek. Olle Dverre 2:a komp. Det var stort deltagarantal detta år och vi höll till i stora matsalen. Fotogaf även här El.mästare Lars Danielsson

Sista F 9 KF träffen den 6 maj 2011

Så kom Fredagen och F 9 kamratförening skulle ha sin sista träffa någonsin

Ett beslut som vuxit fram efter den förra träffen. Leden tunnas ut bland fd F 9 personalen genom sjukdom och dödsfall så det är en naturlig gång. Träffen börjades med att vi samlades utanför Blå berget och hälsade på varandra eftersom de kom och det var en gemytlig stund i stundens allvar. Allt började med att vi vandrade ner till urberget och där stog en skönhet i full prakt som duktiga F 14 tekniker skruvat i ordning ! 29624 ( F 9-Gul Petter) som vi fick lite fel info om anropskoder !

Och efter några andra stationer och mycket snacka om Hkp och annat onödigtvetande så kom vi tillbords och först höll vi en tyst minut för kamrater som avlidit genom åren efter den förra träffen. Efter det så blev det den tradionsenliga ärtsoppan / pannkakor som tilltugg. Leif Alenäs tog till ord och sa de orden man inte ville höra men med detta så är det slut med F 9 Kamratföreningens träffar . Åke Hall tog till ord och framförde med sitt tal ett tack till Leif Alenäs och Sten-Erik Petterson sitt tack från alla kamrater med blommor och applåder. Åke Hall tog microfonen yttligare en gång och berättade om att det finns en F 9 hemsida som undertecknad har och fick då själv redogöra för F 9 kamraterna som lyssnade och troligtvis uppskattade. Pengarna som fanns kvar i F 9-kamraternas kassa beslöt man att skänka till Barncancerfonden ,Förslaget att skänka dem till Aeroseum möttes med ett unisont "Buuöööö!!! Efteråt var det härlig pratstund med olika herrar om F 9 tiden. Sedan var det dax att avsluta denna underbara dag som undertecknad sett fram emot i många månader. Tack att jag fick vara med på denna träff och minnet av Göta Flygflottilj kommer leva vidare genom F 9 hemsidan

Jag är lycklig lottad som fått träffa dessa herrar man läst om i Åke Hall / Per Lindquist F 9 böcker / Webmaster för F 9 sidan

Åke Hall tar till orda och tackar Leif Alenäs och Sten Erik Pettersson för allt vad dom har gjort för F 9 Kamratförening genom åren

F9 träffen 1975

Här kommer en bild från F9-träffen enl. Leif är bilderna tagna 1975 det var förvaltare Edstam och fanjunkare Berggren som tog initiativet till träffarna. På denna bild är de fyra närmast kameran från vänster: telemontör Ralf Wallander , fte. Leif Alenäs, kapten Bengt Bengtsson och i profil längst till höger fanj. Ragnar Berggren

Här kommer en bild från en F9-träff på underofficersmässen . Till vänster på bilden Leif Alenäs och till höger Lasse Fåret Gustavsson

Från vänster: Förvaltare Bengt Liden, Flygtek. Ragnar "Koppen" Lindalh, Förvaltare Sven Edstam och Flygtek. Holger Lindah

F9 träffen 1995.

Grupp foto från F 9 träffen i maj 1995

F9 träffen 2004

Bild från 2004 med kända flygarprofiler från F 9 ! Övre raden från vänster Gustaf Langéen, Hilding Bennegård, Kurt Klausson. I mitten Inge Stahre, och främre raden fr v Nils Olmin, Berne Andersson, Seppo Kinnunen och Bert Willnäs.

F9 träffen 11 maj år 2007 officersmässen

Nils Olmin och Kurt Klausson

Arton Kalle till höger

Från vänster: Kurt Klausson , Åke Hall,Christer Hedberg

F9 träffen 2006

Leif Alenäs och Sten-Erik Pettersson hälsar  alla F 9 veteraner
välkomna  till 2006 års F9-träff

Närmast kameran från vänster Ralf Wallander och Lars Gustavsson imellan dessa med ansiktet framåt skymtar Hilding Bennegård i mörk kavaj och mörkröd slips till vänster om Ralf längst bort i ljus jacka Lars Danielsson

Bild från middagen det var första gången som träffen hölls i Nyaberget