fd Flygteknikern Hardar Pettersson vid sin SAAB

Åke Hall tackar av Sten-Erik Pettersson och Leif Alenäs

Sten-Erik Pettersson och Leif Alenäs som just mottagit blommor från Åke Hall som framför F 9 kamraternas tack

Webbmaster för F 9 minnessida Magnus Billestedt (Undertecknad) redogör för F 9 kamraterna om hemsidan

Magnus Billestedt (undertecknad) och Sten-Erik Pettersson

J 29F (29624) som är omålad till original målning, Gul Petter

J 29F 29264, i fonden ser man Nils Omlin och Kurt Klausson

F 9 kamrater som avnjuter måltid

Knut Persson Inge Stahre Mats Karlsson fattades på listan